• Trần Thị Ngọc Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0987908795
  • Email:
   ngoctuyenmgtta@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0974136140
  • Email:
   nguyenthihoa24071974@gmail.com
 • Hứa Thanh Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên (Bảo vệ)
  • Điện thoại:
   01685849580
 • Dương Bảo Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên (Văn thư)
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0914347149
  • Email:
   baotranmgtta93@gmail.com
 • Lâm Kim Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên (Tổ trưởng)
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0963834702
  • Email:
   lamkimthuytta@gmail.com
 • Danh Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01688566507
  • Email:
   danhthanhhuongtv@gmail.com

Thiết kế & Phát triển bởi EduPortal