Năm học 2017 - 2018 trường có:

- Tổng số lớp: 13.

- Tổng số trẻ: 441.

- Tổng số phòng: 11. trong đó:

+ Phòng của trường quản lý: 09.

+ Phòng mượn: 02.

         Tất cả các phòng học đều được xây dựng bán kiên cố, lớp học được trang bị đồ dùng đồ chơi tương đối đầy đủ. Có trang bị ti vi, đầu đĩa, đàn cho các lớp Lá nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Bố trí gắn quạt, đèn thắp sáng đảm bảo lớp học thoáng mát, đầy đủ ánh sáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, học tập của trẻ.

         Điểm chính có sân chơi được che lưới thoáng mát, trang bị đủ các đồ chơi phong phú như: Cầu trựơt liên hoàn, bập bênh, thú nhún, xích đu, ... phù hợp với cảnh quan môi trường sư phạm, đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ.