Năm 2011 khi trường mới thành lập đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CBQL, GV, NV) còn thiếu so với số lớp, số học sinh của nhà trường, Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là phòng GD&ĐT Trần Đề hợp đồng bổ sung giáo viên cho nhà trường trong từng năm học nên số lượng giáo viên, nhân viên tăng lên hàng năm.

Năm học 2017 - 2018, tổng số CBQL, GV, NV nhà trường là 22, trong đó:

- CBQL: 02; Trên chuẩn: 02.

- Giáo viên: 16; trong đó: Trên chuẩn: 11; Đạt chuẩn: 03; Chưa chuẩn: 02.

- Nhân viên: 04; trong đó: Đạt chuẩn: 04.

        Đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, tận tụy trong công việc. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ giáo viên nắm vững kiến thức, kỹ năng và những nội dung có liên quan đến giáo dục mầm non, áp dụng có hiệu quả vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

        Nhà trường luôn chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, hội giảng, thao giảng của trường.

       Tập thể CBQL, GV, NV nhà trường đoàn kết, quyết tâm giữ vững những thành tích đạt được và phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa, để xứng đáng là nơi ươm mầm cho những mầm xanh tương lai của xã nhà, đưa chất lượng nhà trường ngày càng phát triển cao hơn.